over HUIS

Wat is wonen en wanneer wordt een HUIS je tHUIS? Hoe we koken, eten en slapen is voor iedereen anders, net zoals de sfeer die we in onze woonruimte zoeken. HUIS architectuur zoekt bij elke nieuwe vraag, samen met de opdrachtgever, naar een passend antwoord. Passend bij de specifieke eigenschappen van bewoners, de bestaande woning en het beschikbare budget.

Het eerste denkwerk gebeurt met handschetsen, daarna volgt uitwerking in de computer. Daglicht en een ruimtelijke verbinding tussen plekken zijn bepalend in het ontwerp, evenals het streven naar duurzame en haalbare oplossingen.

Zaakvoerder van HUIS archtectuur bvba is architect Maartje Olsthoorn. HUIS architectuur is een vervolg op haar eenmanszaak ‘hulpbijverbouwing.nl’, waarmee zij eerder renovaties en uitbreidingen deed van woonhuizen in Nederland.
In Leuven werkt HUIS architectuur nauw samen met Krul architecten.