stappenplan

Elk project is anders, maar de aanpak van HUIS architectuur is gelijk.
De aanpak bestaat uit zes stappen met vaste prijzen, die stap voor stap afgenomen kunnen worden. In dit traject zijn architect en bouwheer afwisselend aan zet.
Reken op drie maanden voor de stappen 1-3, stappen 4 en 5 kunnen doorgaan zodra het vergunningsdossier is ingediend.

Stap 0 – Vrijblijvend verkennend gesprek, ter plaatse.

Stap 1 – Inventarisatie/voorontwerp
Onderzoek van het bestaande huis, woonwensen en ruimtelijke mogelijkheden, met als eindproduct een verzameling schetsen en denkrichtingen.

Stap 2 – Ontwerp
Verfijnen en uitwerken van het voorontwerp in maatvaste tekeningen met kostenraming.

Stap 3 – Vergunningaanvraag
Opmaken en indienen dossier voor melding of omgevingsvergunning.

Stap 4 – Uitvoeringsdossier
Opmaken tekeningen voor uitvoering en meetstaat.

Stap 5 – Aanbesteding
Advies bij selectie uitvoerders.

Stap 6 – Werfopvolging
Nazicht en overleg op de werf, onvoorziene zaken oplossen en verslaglegging.