stappenplan

Elk project is anders, maar de aanpak van HUIS architectuur is gelijk.
De aanpak bestaat uit zes stappen, die stap voor stap afgenomen kunnen worden aan vaste prijzen. In dit traject zijn architect en bouwheer afwisselend aan zet.
Reken op vier maanden voor de stappen 1-3, stappen 4 en 5 kunnen doorgaan zodra het vergunningsdossier is ingediend.

Stap 0 – Vrijblijvend verkennend gesprek, bij voorkeur ter plaatse.

Stap 1 – Inventarisatie/voorontwerp
Onderzoek van het bestaande huis, woonwensen en ruimtelijke mogelijkheden, met als eindproduct een verzameling schetsen en denkrichtingen.

Stap 2 – Ontwerp
Verfijnen en uitwerken van het voorontwerp in maatvaste tekeningen met kostenraming.

Stap 3 – Vergunningaanvraag
Opmaken en indienen dossier voor melding of omgevingsvergunning.

Stap 4 – Uitvoeringsdossier
Opmaken tekeningen voor uitvoering en meetstaat.

Stap 5 – Aanbesteding
Advies bij selectie uitvoerders en voorbereiding werf.

Stap 6 – Werfopvolging
Nazicht en overleg op de werf, onvoorziene zaken oplossen en verslaglegging.

Stap X – Een plaatsbezoek voor aankoop van een woning met renovatieadvies en kostenraming is ook mogelijk aan een vaste prijs, mocht je het stappenplan afnemen na aankoop wordt dit eerste plaatsbezoek grotendeels verrekend met stap 1.

Bij interesse in genoemde diensten graag een mail met korte omschrijving project, het adres (projectbezoeken gaan per fiets), en uw idee van budget en timing.